Maria Reiche Museum en uitkijktoren over enkele Nazca lijnen

Wie was Maria Reiche?
Maria Reiche was de vrouw die het meeste onderzoek geeft gedaan naar de Nazcalijnen. Ze is in Dresden, Duitsland geboren in 1903.
Nadat ze was afgestudeerd wilde ze graag emigreren nar Peru. Ze heeft gewerkt als prive leraar Engels en Duits voor de kinderen van de Duitse consul in Cusco.
Een paar jaar later heeft ze gewerkt als restaurateur van precolumbiaans textiel in het Nationaal Museum van Peru.
In 1941 is assintent geworden van een Archeoloog bij het onderzoek naar de indrukwkkende Nazca

 lijnen.
Ze vond dit zo indrukwekkend dat ze de rest van haar leven hier wilde blijven om alles verder te onderzoeken.
Maria Reiche was de persoon die het meeste onderzoek deed naar de Nazca-lijnen.

Maria Reiche was bekend als “the lady of the desert”